ورید بازیلیک
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ورید آگزیلاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید کوبیتال میانی


Medial cubital vein:
Is a superficial vein that connects the basilic and cephalic veins

:ورید کوبیتال میانی
ورید سطحی است که وریدهای سفالیک و بازیلیک را به هم وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *