ورید سفالیک
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
ورید کوبیتال میانی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید بازیلیک


Basilic vein:
Is a large superficial vein of the upper limb that originates on the medial side of the dorsal venous network of the hand and travels up the base of the forearm

:ورید بازیلیک
یک ورید بزرگ سطحی اندام فوقانی است که از سمت داخلی شبکه وریدی دورسال دست منشا میگیرد و تا قاعده ساعد حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *