کولیکولوس صورتی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
الیاف قوسی میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

برجستگی میانی


Medial eminence:

A longitudinal elevation in the rhomboid fossa which describes the medial elevation in the floor of fourth ventricle

:برجستگی میانی

یک برآمدگی طولی در حفره لوزی که برآمدگی داخلی کف بطن چهارم را نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *