عصب سینه ای خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب توراکودورسال
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب سینه ای داخلی


Medial pectoral nerve:
Arises from the medial cord of the brachial plexus and Innervates: pectoralis minor muscle, pectoralis major muscle

:عصب سینه ای داخلی
از طناب داخلی شبکه بازویی مبدا گرفته و به عضلات سینه ای کوچک و سینه ای بزرگ عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *