عصب سینه ای دراز
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب سینه ای داخلی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب سینه ای خارجی


Lateral pectoral nerve:
Arises from the lateral cord of the brachial plexus, and innervates pectoralis major muscle

:عصب سینه ای خارجی
از طناب خارجی شبکه بازویی مبدا گرفته وعضله سینه ای بزرگ را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *