گردن رادیوس
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
ستیغ سوپرا کوندیلار خارجی
۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی


Medial supracondylar ridge: Is the inferior third of the medial border of the humerus

ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی: یک سوم تحتانی کنار داخلی بازو است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *