استخوان های کانئیفورم
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
بندهای پروگزیمال انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوانهای متاتارسال


Metatarsal bones:
Are a group of five long bones in the foot, located between the tarsal bones and the phalanges of the toes

:استخوانهای متاتارسال
پنج استخوان بلند در کف پا می باشند که در بین استخوانهای تارسال و استخوانهای بند انگشتان پا قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *