استخوان کوبوئید
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استخوانهای متاتارسال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوان های کانئیفورم


Cuneiform bones:
There are three cuneiform bones: medial, intermediate and lateral. They are located between the navicular bone and the first, second and third metatarsal bones and are medial to the cuboid bone

:استخوان های کانئیفورم
سه استخوان میخی شکل وجود دارد: داخلی، بینابینی و خارجی. آنها بین استخوانهای ناویکولار و متاتارسال های اول ، دوم و سوم و در سمت داخلی استخوان کوبوئید واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *