رابط هابنولار
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
جوانه های عنکبوتیه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

مغز میانی


Midbrain :

Is the most superior of the three regions of the brainstem that acts as a conduit between the forebrain above and the pons and cerebellum below

: مغز میانی

فوقانی ترین بخش از سه قسمت ساقه مغز می باشد که به عنوان واسطه ای بین مغز قدامی در بالا و پل مغزی و مخچه در پایین عمل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *