مغز میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سینوس ساژیتال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جوانه های عنکبوتیه


Arachnoid granulation :

Projections of the arachnoid membrane into the dural sinuses that allow CSF entrance from the subarachnoid space into the venous system

:جوانه های عنکبوتیه

برآمدگی‌هایی از غشای عنکبوتیه در سینوس‌های سخت‌شامه می‌باشد که مایع مغزی نخاعی می تواند از طریق آن از فضای زیر عنکبوتیه به سمت سیستم وریدی وارد شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *