جوانه های عنکبوتیه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سینوس عرضی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سینوس ساژیتال فوقانی
Superior sagittal sinus :

The largest dural venous sinus which runs in a sagittal plane from the anterior aspect of the falx cerebri to its termination at the confluence of sinuses at the occipital protuberance

: سینوس ساژیتال فوقانی

بزرگترین سینوس وریدی سخت‌شامه‌ای است که در صفحه ساژیتال از بخش قدامی داس مغزی تا انتهایش در محل تلاقی سینوس‌ها مقابل برآمدگی پس‌سری کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *