سینوس ساژیتال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سینوس سیگموئید
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سینوس عرضیTransverse sinus :

Is a dural venous sinus that arises at the confluence of sinuses and passes laterally along the interior surface of the occipital bone

:سینوس عرضی

یک سینوس وریدی سخت شامه ای است که از محل تلاقی سینوسها در طول سطح داخلی استخوان پس سری به سمت خارج حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *