بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
کالیکولوس فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

مغز میانی


Midbrain:

Is the most superior of the three regions of the brainstem that acts as a conduit between the forebrain above and the pons and cerebellum below

:مغز میانی

فوقانی ترین بخش از سه قسمت ساقه مغز می باشد که به عنوان مسیری بین مغز قدامی در بالا و پل مغزی و مخچه در پایین عمل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *