مغز میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
کالیکولوس تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

کالیکولوس فوقانی


Superior colliculus:

Is one of the anterior pair of round eminences of the midbrain that contribute to visual function, including the generation of eye movements

:کالیکولوس فوقانی

یکی از برآمدگی های گرد بخش قدامی مغز میانی می باشد که در عمل بینایی مانند حرکات چشم شرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *