کالیکولوس فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب تروکلئار
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

کالیکولوس تحتانی


Inferior colliculus:

Is the principal midbrain nucleus of the auditory pathway and receives input from several peripheral brainstem nuclei in the auditory pathway, as well as inputs from the auditory cortex

:کالیکولوس تحتانی

هسته اصلی مغز میانی در مسیر شنوایی می باشد و از تعدادی از هسته های محیطی ساقه مغز در مسیر شنوایی و همچنین کورتکس شنوایی اطلاعات دریافت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *