پایک مخچه ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
پایک مخچه ای تحتانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

پایک مخچه ای میانیMiddle cerebellar peduncle:
Are a paired white matter fiber tracts that connect the cerebellum to the pons and are composed entirely of centripetal fibers

:پایک مخچه ای تحتانی
یک زوج الیاف از ماده سفید است (یک جفت باند از بافت سفید است) که مخچه را به پل مغزی متصل می کند و به طور کامل از الیاف سنتریپتال تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *