پایک مخچه ای میانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
نیم کره مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

پایک مخچه ای تحتانیInferior cerebellar peduncle:
A thick rope-like strand situated between the lower part of the fourth ventricle and the roots of the glossopharyngeal and vagus nerves

:پایک مخچه ای تحتانی
یک رشته طناب مانند ضخیم که بین بخش تحتانی بطن چهارم و ریشه های اعصاب گلوسوفارنژیال و واگ قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *