پایک مخچه ای تحتانی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
لوب قدامی مخچه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نیم کره مخچه


Cerebellar hemisphere:
Are two divisions of the cerebellum on either side of the vermis

:نیم کره مخچه
دو قسمت مخچه در هر سمت ورمیس می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *