بریدگی بین تراگوسی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
دماغه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حفره ی گوش میانی


Middle ear (tympanic) cavity :
Situated between the external auditory meatus laterally and the inner ear medially

:حفره ی گوش میانی
بین سوراخ گوش خارجی در خارج و گوش داخلی در داخل قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *