حفره ی گوش میانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
شیپور استاش
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

دماغه


Promontory :
Is a rounded hollow prominence, formed by the projection outward of the first turn of the cochlea

:دماغه
یک برجستگی گرد که توسط اولین چرخش حلزون به سمت بیرون ایجاد شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *