عصب آلوئولار فوقانی خلفی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب لبی فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب بینی


Nasal nerve :
Is a branch of Infraorbital nerve and supply the skin of the medial cheek, lateral nose and upper lip

:عصب بینی
شاخه ای از عصب اینفرااوربیتال است و پوست داخلی گونه، خارج بینی و لب فوقانی را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *