عصب بینی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب مندیبولار
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب لبی فوقانی


Superior labial nerve :
Is a branch of Infraorbital nerve and supply the skin of the medial cheek, lateral nose and upper lip

:عصب لبی فوقانی
شاخه ای از عصب اینفرااوربیتال است و پوست داخلی گونه، خارج بینی و لب فوقانی را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *