سوراخ پیریفورم
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
سپتوم بینی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

حفرات بینی

حفرات بینی


Nasal cavities:
The vaulted chamber that lies between the floor of the cranium and the roof of the mouth of higher vertebrates extending from the external nares to the pharynx

حفرات بینی:

حفره ای طاق دار که بین کف جمجمه و سقف دهان بالا تر از ستون مهره ها قرار گرفته و از سوراخ های خارجی بینی تا حلق امتداد دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *