زائده ی آلوئولار
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
حفرات بینی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ پیریفورم

سوراخ پیریفورم


Piriform aperture:
Pear-shaped bony inlet of the nose formed by the nasal and maxillary bones

سوراخ پیریفورم:

ورودی استخوانی گلابی شکل بینی که توسط استخوان های بینی و فک بالا تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *