حلق دهانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
حلق حنجره
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

حلق بینی


Nasopharynx :
The part of the pharynx that lies above the soft palate; anteriorly it opens into the nasal cavities through the choanae; inferiorly, it communicates with the oropharynx through the pharyngeal isthmus; laterally it communicates with tympanic cavities through pharyngotympanic (auditory) tubes

:حلق بینی
قسمتی از حلق است که در بالای کام نرم قرار می گیرد، از جلو از طریق سوراخ های خلفی بینی به حفره ی بینی، از پایین از طریق تنگه حلقی با حلق دهانی و از طرفین از طریق شیپور استاش با گوش میانی در ارتباط است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *