استخوان درزی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سوراخ آهیانه ای
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

اوبلیون

اوبلیون


Obelion:
Point on the sagittal suture that lies between two small openings through the superior dorsal aspect of the parietal bones and is used in craniometric determinations

اوبلیون:

نقطه ای روی درز ساجیتال که بین بین دو سوراخ کوچک در قسمت فوقانی پشتی استخوان های آهیانه قرار گرفته و برای اندازه گیری های جمجمه استفاده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *