اوبلیون
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
حفره ی گرانولی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ آهیانه ای

سوراخ آهیانه ای


Parietal foramen:
An opening for the parietal emissary vein, which drains into the superior sagittal sinus

سوراخ آهیانه ای:

یک منفذ برای ورید خروجی آهیانه ای که به سینوس ساجیتال فوقانی تخلیه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *