ستیغ ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
بریدگی استابولار
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ناودان ابتوراتور


Obturator groove:
It is a groove in the inferior surface of the superior ramus of the pubis that is converted to the obturator canal when covered over by part of the obturator membrane

: ناودان ابتوراتور
ناودانی در سطح تحتانی شاخ فوقانی پوبیس است که هنگامی که توسط غشای ابتوراتور پوشیده می شود به کانال ابتوراتور تبدیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *