چین دهلیزی
۱۳۹۸/۰۱/۲۵
وستیبول
۱۳۹۸/۰۱/۲۵

حفره ی حقیقی دهان


Oral cavity proper :
The part of the mouth behind the gums and teeth that is bounded above by the hard and soft palates and below by the tongue and by the mucous membrane connecting it with the inner part of the mandible

:حفره ی حقیقی دهان
قسمتی از دهان که در پشت لثه و دندانها قرار دارد و در بالا توسط کام سخت و نرم، پایین توسط زبان و مخاط پوشاننده آن و بخش داخلی فک پایین محدود می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *