رباط صوتی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
حفره ی حقیقی دهان
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

چین دهلیزی


Vestibular fold :
Either of a pair of folds of mucous membrane stretching across the laryngeal cavity from the angle of the thyroid cartilage to the arytenoid cartilage

:چین دهلیزی
هر یک از دو چین غشای موکوسی کشیده شده در طول حفره حنجره از زاویه غضروف تیروئید به غضروف آریتنوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *