بطن حنجره
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
چین دهلیزی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط صوتی


Vocal ligament :
The elastic tissue membrane extending from the thyroid cartilage in front to the vocal process of the arytenoid cartilage behind

:رباط صوتی
بافت غشایی الاستیک کشیده شده از قدام غضروف تیروئید به خلف زائده صوتی غضروف آریتنوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *