خط مایل
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
رباط صوتی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بطن حنجره


Ventricle of larynx :
Is a fusiform fossa, situated between the vestibular and vocal folds on either side

:بطن حنجره
حفره ای دوکی شکل قرار گرفته بین دهلیز و چین های صوتی در هر طرف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *