اینفراگلوت
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بطن حنجره
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

خط مایل


Oblique line :
A curving vertical ridge running from the top to the bottom of the posterior external surface of each of the two laminae composing the thyroid cartilage

:خط مایل
یک لبه ی عمودی خمیده که از بالا تا پایین قسمت خلفی سطح خارجی لامیناهای غضروف تیروئید کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *