بخش چشمی عضله حلقوی چشم
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عضله حلقوی دور چشم
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دهان
Orbicularis oris muscle :

:عضله حلقوی دهان

Origin:Mid-line of the mandible and maxilla

مبدا :خط میانی فک تحتانی و فوقانی

Insertion:Into the tissues of the upper and lower lips

انتها :به بافت لب فوقانی و تحتانی

Innervation: buccal branch of the facial nerve (CN VII)

(CN VII) عصب دهی: شاخه بوکال عصب صورتی

Function: pushes the lips forward

عملکرد: لب ها را به جلو می برد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *