عضله حلقوی دهان
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عضله بوکسیناتور
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله حلقوی دور چشم


Orbicularis occuli muscle :

:عضله حلقوی دور چشم

Origin: Frontal bone, medial palpebral ligament, lacrimal bone

مبدا: استخوان پیشانی، رباط پلکی داخلی، استخوان اشکی

Insertion: Lateral palpebral raphe

انتها: رافه ی پلکی خارجی

Innervation: Temporal (orbital, palpebral) branches of facial nerve and Zygomatic (lacrimal) branches of facial nerve

عصب دهی: شاخه های گیجگاهیعصب صورتی (بخش حدقه ای و پلکی عضله را عصب دهی می کند) و شاخه های گونه ایعصب صورتی (بخش اشکی عضله را عصب دهی می کند)

Function: Closes eyelids

عملکرد: بستن پلک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *