کانال کاروتید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
درز اینترپالاتین
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

درز پالاتوماگزیلاری

سوچور پالاتوماگزیلاری


Palatomaxillary suture:
Line of union, in the floor of the orbit, between the orbital process of the palatine bone and the orbital surface of the maxilla

درز پالاتوماگزیلاری:

خط اتصال در کف کاسه چشم بین زائده ی اربیتال استخوان پالاتین و سطح اربیتال ماگزیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *