عضله چانه ای
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
بخش چشمی عضله حلقوی چشم
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

بخش پلکی عضله حلقوی چشمPalpebral part of orbicularis occuli muscle :

:بخش پلکی عضله حلقوی چشم

Origin: Medial palpebral ligament

مبدا: رباط پلکی داخلی

Insertion: Lateral palpebral ligament

انتها: رباط پلکی خارجی

Innervation: Temporal branch and the zygomatic branch of the facial nerve (CN VII)

(CN VII) عصب دهی: شاخه گیجگاهی و گونه ای عصب صورتی

Function: Closes the eyelids

عملکرد: بستن پلک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *