عضله پایین آورنده ی لب پایین
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
بخش پلکی عضله حلقوی چشم
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله چانه ای
Mentalis muscle :

:عضله چانه ای

Origin: Incisive fossa on anterior aspect of mandible

مبدا: حفره دندان پیشین در قدام فک پایین

Insertion: Skin of chin

انتها: پوست چانه

Innervation: Marginal mandibular branch of facial nerve

عصب دهی: شاخه ی حاشیه ای فک پایین ازعصب صورتی

Function: Elevates and wrinkles skin of chin, protrudes lower lip

عملکرد: پوست چانه را بالا برده و چروک می اندازد، لب پایین را جلو می کشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *