سطح گوشی ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
شاخ ایسکیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

بخش لگنی ایلیوم


Pelvic part of ilium:
The triangular surface between the arcuate line and the greater sciatic notch

:بخش لگنی ایلیوم
سطحی مثلثی بین خط قوسی و بریدگی سیاتیک بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *