بخش لگنی ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
شاخ تحتانی پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

شاخ ایسکیوم


Ramus of the ischium:
Is the portion of the ischium that extends downwards from the body of the ischium, then turns anteriorly and unites with the inferior ramus of the pubic bone

:شاخ ایسکیوم
بخشی از ایسکیوم است که از تنه ایسکیوم به سمت پایین امتداد یافته، سپس به جلو چرخیده و به شاخ تحتانی پوبیس متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *