پیشابراه غشائی
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
مری
۱۳۹۹/۰۶/۲۶

پیشابراه آلتی (اسفنجی)


Penile (spongy) urethra :
Is the longest part of the male urethra, and is contained in the corpus spongiosum of the penis

:(پیشابراه آلتی (اسفنجی
بلندترین بخش پیشابراه مردانه است و در بخش جسم اسفنجی آلت تناسلی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *