رابط خاکستری
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
سخت شامه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

پریئوستئوم


Periosteum:
The membrane of connective tissue that invests all bones except at the articular surfaces

:پریئوستئوم
پرده ای از بافت پیوندی که تمامی استخوان ها به جز سطوح مفصلی را می پوشاند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *