بن بست اسفنواتموئیدال
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
حفره ی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

صفحه ی عمودی اتموئید


Perpendicular plate of ethmoid :
It is a thin, flattened lamina, polygonal in form, which descends from the under surface of the cribriform plate, and assists in forming the septum of the nose

:صفحه ی عمودی اتموئید
یک تیغه نازک پهن و چند ضلعی که از سطح تحتانی صفحه ی غربالی استخوان اتموئید به پایین کشیده شده و در تشکیل دیواره میانی بینی شرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *