زائده ی قلابی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
صفحه ی عمودی اتموئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

بن بست اسفنواتموئیدال


Sphenoethmoidal recess :
A small space posterior and superior to the superior concha

:بن بست اسفنواتموئیدال
فضای کوچکی در بالا و عقب شاخک فوقانی بینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *