دهلیز حنجره (سوپراگلوت)
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
اینفراگلوت
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

بن بست پیریفرم:Piriform recess
A recess in the anterolateral wall of the nasopharynx

:بن بست پیریفرم
یک بن بست در جدار قدامی طرفی نازوفارنکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *