خط گلوتئال تحتانی (خط خمیده تحتانی)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
حفره ایلیاک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط گلوتئال خلفی (خط خمیده فوقانی)


Posterior gluteal line (superior curved line):
The shortest of the three gluteal lines, begins at the iliac crest, about 5 cm in front of its posterior extremity, it passes downward to the upper part of the greater sciatic notch, where it ends

:خط گلوتئال خلفی (خط خمیده فوقانی)
کوتاهترین خط را از بین سه خط گلوتئال دارد. از ستیغ ایلیاک، حدود ۵ سانتی متر جلوتر از انتهای خلفی آن شروع شده، به سمت پایین به طرف قسمت فوقانی بریدگی سیاتیک بزرگ حرکت کرده و آنجا خاتمه می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *