خط گلوتئال خلفی (خط خمیده فوقانی)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط قوسی ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

حفره ایلیاک


Iliac fossa :
Is a large, smooth, concave surface on the internal surface of the ileum

:حفره ایلیاک
یک سطح بزرگ، صاف و مقعر روی سطح داخلی ایلیوم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *