حفره ایلیاک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
برجستگی ایلیاک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خط قوسی ایلیوم


Arcuate line of the ilium:
Is a smooth rounded border on the internal surface of the ilium. It is immediately inferior to the iliac fossa and Iliacus muscle

:خط قوسی ایلیوم
یک کنار گرد و صاف در سطح داخلی ایلیوم است. این حفره بلافاصله در پایین حفره ایلیاک و عضله ایلیاکوس قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *