خارایلیاک قدامی تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط گلوتئال قدامی (خط خمیده میانی)
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خارایلیاک خلفی تحتانی


Posterior inferior iliac spine :
Is an anatomical landmark that describes a bony “spine”, or projection, at the posterior and inferior surface of the iliac bone

:خارایلیاک خلفی تحتانی
یک نشانه آناتومیک است که نشان دهنده یک خار یا برآمدگی استخوانی درسطح خلفی و تحتانی استخوان ایلیوم می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *