عصب صورتی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
ناودان خلفی خارجی بصل النخاع
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

ناودان خلفی میانی بصل النخاع


Posterior median sulcus of medulla oblongata:

Narrow groove that exists only in the closed part of the medulla oblongata (lower part)

:ناودان خلفی میانی بصل النخاع

شیار باریکی که فقط در قسمت بسته شده بصل النخاع (نیمه پایینی آن) وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *